- Arrest van 26 september 2013

26/09/2013 - 122/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 3, 3°, tweede streepje, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Prejudiciële vraag over artikel 3, 3°, tweede streepje, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Sociaal recht

 • Sociale zekerheid

 • Recht op maatschappelijke integratie

 • Leefloon

 • Toekenningsvoorwaarden

 • Vreemdeling

 • 1. Partner van een Belgische burger die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer

 • 2. Partner van een niet-Belgische Europese burger. # Rechten en vrijheden

 • 1. Recht om een menswaardig leven te leiden

 • 2. Recht op eerbiediging van het gezinsleven. # Europees recht

 • 1. Recht van vrij verkeer en verblijf

 • 2. Vreemdelingenrecht.