- Arrest van 26 september 2013

26/09/2013 - 123/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 9 van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging schendt de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vragen over artikel 9 van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging, gesteld door de Raad van State. Bestuursrecht

  • Vreemdelingenrecht

  • Verblijfsrecht

  • Gezinshereniging

  • 1. Ontstentenis van een overgangsbepaling die de inwerkingtreding regelt van de nieuwe regelgeving

  • 2. Gezinshereniging met ascendenten

  • a. Meerderjarige Belg

  • b. Niet-Belgische Europese burger. # Rechten en vrijheden

  • Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.