- Arrest van 26 september 2013

26/09/2013 - 125/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

- Onverminderd wat is vermeld in B.9.2, schendt artikel 6, § 2, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het ertoe leidt dat een persoon zijn recht verliest op het verhoogde basisbedrag van de inkomensgarantie voor ouderen wanneer hij zijn hoofdverblijfplaats deelt

met een illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdeling die niet over bestaansmiddelen beschikt en niet kan bijdragen in de kosten van het huishouden.

- De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vragen betreffende artikel 6, § 2, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. Sociaal recht

  • Sociale zekerheid

  • Inkomensgarantie voor ouderen

  • 1. Residuair stelsel

  • 2. Rechthebbenden die hun hoofdverblijfplaats delen met andere personen

  • Verlies van het recht op het verhoogde basisbedrag

  • a. Economisch-financieel voordeel

  • b. Afwezigheid van economisch-financieel voordeel

  • Samenwoning met een illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdeling.