- Arrest van 26 september 2013

26/09/2013 - 129/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof, beperkte kamer, met eenparigheid van stemmen uitspraak doende,

verwerpt het beroep.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging gericht tegen een arrest van het Hof van Cassatie, ingesteld door Elvio Magno Gonçalves de Barros. Voorafgaande rechtspleging

  • Beroep tot vernietiging

  • Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid.