- Arrest van 10 oktober 2013

10/10/2013 - 134/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof verwerpt het beroep.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 25 mei 2012 houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen, ingesteld door Ludwig Browaeys. Grondwettelijk recht

 • Verkiezingen

 • Vlaams Gewest

 • Lokale en provinciale verkiezingen

 • 1. Digitaal stemsysteem

 • a. Door de Vlaamse Regering aangewezen gemeenten

 • b. Aantal kiezers per stemhokje

 • c. Blanco en ongeldige stemmen

 • d. Kiezers met een visuele handicap of kiezers die niet kunnen lezen

 • e. Weergave van de lijsten

 • f. Integriteit van de stemming

 • g. Geheim van de stemming

 • 2. Papieren stembiljet.