- Arrest van 10 oktober 2013

10/10/2013 - 136/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof, beperkte kamer, met eenparigheid van stemmen uitspraak doende,

verwerpt het beroep.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van de beslissingen van de tuchtcommissie van het Instituut der Accountants van 3 december 1990 en van 27 juni 1991, ingesteld door André Genicot. Voorafgaande rechtspleging

  • Beroep tot vernietiging

  • Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid.