- Arrest van 17 oktober 2013

17/10/2013 - 137/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof verwerpt de beroepen


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroepen tot vernietiging van de artikelen 2 en 3 van de wet van 15 maart 2010 houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, ingesteld door de nv «Belgacom », de nv « Mobistar » en de nv « KPN Group Belgium » Elektronische communicatie

  • 1. Verwerving of verlenging van gebruiksrechten voor radiofrequenties

  • Enige heffing

  • 2. Terbeschikkingstelling van de frequenties

  • Jaarlijkse heffing. # Europees recht

  • Richtlijnen

  • Elektronische communicatie.