- Arrest van 17 oktober 2013

17/10/2013 - 138/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt niet de artikelen 22 en 22bis van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre het bepaalt dat de vordering tot betwisting van een vaderlijke erkenning ingesteld door de persoon die de afstamming opeist, moet worden ingesteld binnen één jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader van het kind is.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag betreffende artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Burgerlijk recht

  • Afstamming

  • Afstamming van vaderszijde

  • Erkenning van vaderschap

  • Vordering tot betwisting

  • Termijn. # Rechten en vrijheden

  • 1. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven

  • 2. Rechten van het kind

  • Belang van het kind.