- Arrest van 7 november 2013

07/11/2013 - 144/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof

vernietigt boek 5 (« Wonen in eigen streek ») van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van boek 5 (artikelen 5.1.1 tot 5.3.3) van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het gronden pandenbeleid, ingesteld door Eric Libert en anderen en door de vzw « Algemeen Eigenaars en Mede-Eigenaarssyndicaat » en Olivier de Clippele. Bestuursrecht

  • Grond- en pandenbeleid

  • Wonen in eigen streek. # Europees recht

  • 1. Vrij verkeer van personen

  • 2. Vrij verblijf

  • 3. Vrijheid van vestiging

  • 4. Vrij verrichten van diensten

  • 5. Vrij verkeer van kapitalen.