- Arrest van 7 november 2013

07/11/2013 - 148/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 227, § 2, van de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1977, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het bepaalt dat de veroordelingen tot de geldboete steeds hoofdelijk tegen de overtreders en de medeplichtigen worden uitgesproken


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vragen betreffende artikel 227, § 2, van de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1977, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Strafrecht

  • Bijzonder strafrecht

  • Douane en accijnzen

  • Misdrijven

  • Geldboeten

  • Hoofdelijke veroordeling.