- Arrest van 7 november 2013

07/11/2013 - 149/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 26, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, in de versie ervan zoals van toepassing op de aanslagjaren 2002 tot 2004, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag betreffende artikel 26, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in de versie ervan zoals van toepassing op de aanslagjaren 2002 tot 2004, gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. Fiscaal recht

  • Inkomstenbelastingen

  • Vennootschapsbelasting

  • Abnormaal of goedgunstig voordeel

  • Dubbele belasting

  • 1. In België gevestigde onderneming die een voordeel heeft verleend aan een andere in België gevestigde onderneming

  • 2. In België gevestigde onderneming die een voordeel heeft verleend aan een onderneming gevestigd in een andere Staat die partij is bij het Arbitrageverdrag.