- Arrest van 7 november 2013

07/11/2013 - 150/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

De prejudiciële vraag is zonder voorwerp.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag over artikel 95 van het decreet van het Waalse Gewest van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, gesteld door de Raad van State. Publiek recht

  • Leefmilieu

  • Unieke vergunning

  • Administratief beroep

  • Onderzoeksprocedure

  • Verlenging van de termijn die aan de technische en de gemachtigde ambtenaar is toegekend om hun syntheserapport naar de Regering te versturen

  • Berekening van de termijn die aan die Regering is toegekend om zich uit te spreken over het beroep

  • Interpretatieve wet.