- Arrest van 26 september 2013

26/09/2013 - 131/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

De artikelen 60 tot 73 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen, zoals zij op het ogenblik van de aan de verwijzende rechter voorgelegde feiten van kracht waren, schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in

zoverre zij niet in een redelijke verjaringstermijn voorzien vanaf de datum van uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier van het betrokken jaar.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Prejudiciële vraag betreffende de artikelen 60 tot 73 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen, in de versie die op het aanslagjaar 1984 van toepassing is, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. Sociaal recht

 • Sociale zekerheid

 • 1. Geregulariseerde gewone bijdragen die de zelfstandigen verschuldigd zijn bij de aanvang of de hervatting van de beroepsbezigheid

 • Vordering tot invordering

 • Verjaringstermijn

 • Aanvangspunt

 • 2.Werkloosheidsverzekering

 • Financiering

 • Bijzondere bijdrage

 • Vordering tot invordering

 • Verjaringstermijn

 • Aanvangspunt.