- Arrest van 5 december 2013

05/12/2013 - 163/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 23 februari 2012 « tot wijziging van artikel 458bis [van het Strafwetboek] teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld », ingesteld door de Orde van Vlaamse balies en Edgar Boydens. Strafrecht

 • Beroepsgeheim

 • Uitzonderingen

 • Spreekrecht

 • 1. Wettigheidsbeginsel in strafzaken

 • Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid van strafwetten

 • 2. Beoordelingsbevoegdheid van de rechter

 • 3. Advocaten

 • Misdrijven tegen een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van partnergeweld. # Rechten en vrijheden

 • 1. Recht op eerbiediging van het privéleven

 • 2. Jurisdictionele waarborgen

 • Recht van verdediging.