- Arrest van 19 december 2013

19/12/2013 - 166/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof verwerpt het beroep, onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.8.3, B.8.4 en B.9.4.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 16 november 2011 « tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van kinderen in gesloten centra », ingesteld door de stichting van openbaar nut « UNICEF België » en anderen. het Hof verwerpt het beroep, onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.8.3, B.8.4 en B.9.4.