- Arrest van 19 december 2013

19/12/2013 - 170/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof

vernietigt het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 22 juni 2012 houdende verplichte melding van risicovolle medische praktijken.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 22 juni 2012 houdende verplichte melding van risicovolle medische praktijken, ingesteld door de beroepsvereniging « Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten » en de vzw «Belgische Vereniging van Artsensyndicaten », door de Ministerraad en door de vzw «Belgian Society for Private Clinics » en anderen. Grondwettelijk recht

  • 1. Bevoegdheden van de gemeenschappen

  • Gezondheidsbeleid

  • 2. Federale bevoegdheden

  • Uitoefening van de geneeskunde

  • Risicovolle medische praktijken die buiten een erkend ziekenhuis worden gesteld

  • Meldingsplicht voor de verantwoordelijke voor de instelling

  • Sancties.