- Arrest van 19 december 2013

19/12/2013 - 182/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

De wet van 12 april 1985 « waarbij het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers belast wordt met de uitbetaling van een overbruggingsvergoeding » schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat zij geen enkele bepaling bevat betreffende de verjaringstermijn van de vordering tot terugbetaling van

de overbruggingsvergoeding


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag betreffende de wet van 12 april 1985 « waarbij het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers belast wordt met de uitbetaling van een overbruggingsvergoeding », gesteld door de Arbeidsrechtbank te Doornik. Sociaal recht

  • Arbeidsrecht / Sociale zekerheid

  • Vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

  • Overbruggingsvergoeding

  • Onterecht uitbetaalde vergoeding

  • Vordering tot terugbetaling

  • Verjaringstermijn.