- Arrest van 19 december 2013

19/12/2013 - 169/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof

- vernietigt, in artikel 19 van het decreet van het Waalse Gewest van 21 juni 2012 betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten, de woorden « , uitsluitend ter attentie van de Regering, » en « en vertrouwelijke »;

- vernietigt artikel 21 van hetzelfde decreet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 19, § 1, eerste lid, en gehele vernietiging van artikel 21 van het decreet van het Waalse Gewest van 21 juni 2012 betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten, ingesteld door de vzw « Ligue des Droits de l'Homme ». Grondwettelijk recht

 • 1. Bevoegdheden van de gewesten

 • a. Materiële bevoegdheid

 • Economie

 • Invoer, uitvoer en doorvoer van wapens

 • Certificaten en vergunningen

 • Motivering

 • b. Impliciete bevoegdheden

 • 2. Federale bevoegdheden

 • Residuaire bevoegdheid

 • Bescherming van de rechten van de bestuurden

 • Uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. # Bestuursrecht

 • Wapens

 • 1. Certificaten en vergunningen voor de uitvoer

 • Ontstentenis van de openbaarheid

 • 2. Adviezen van de Adviescommissie over de vergunningen voor wapenuitvoer

 • Vertrouwelijkheid. # Rechten en vrijheden

 • Politieke rechten

 • Openbaarheid van bestuur

 • Recht op raadpleging van bestuursdocumenten.