- Arrest van 29 januari 2014

29/01/2014 - 21/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof, beperkte kamer, met eenparigheid van stemmen uitspraak doende,

verwerpt het beroep.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van de wet van 19 juli 2013 « tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade », ingesteld door de vzw « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen ». Bestuursrecht

  • Gemeenten

  • Overtreding van gemeentelijke reglementen en verordeningen

  • Gemeentelijke administratieve sancties t.a.v.minderjarigen die de volle leeftijd van veertien jaar hebben bereikt op het ogenblik van de feiten. # Voorafgaande rechtspleging

  • Beroep tot vernietiging

  • Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid.