- Arrest van 27 februari 2014

27/02/2014 - 35/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag over artikel 42, § 2, van de wet van 12 april 2011 « houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord » (in samenhang gelezen met de artikelen 34 tot 38 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact), gesteld door de Arbeidsrechtbank te Oudenaarde. Sociaal recht

  • Arbeidsrecht

  • Arbeidsovereenkomsten

  • Ontslag in het kader van een herstructurering

  • Keuze van de werknemer tussen de inschakelingsvergoeding of de combinatie van opzeggingsvergoeding en ontslaguitkering.