- Arrest van 6 maart 2014

06/03/2014 - 42/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof, beperkte kamer, met eenparigheid van stemmen uitspraak doende,

verwerpt het beroep.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van een beslissing van het OCMW van Genk, ingesteld door Clarence Goodett. Voorafgaande rechtspleging

  • Beroep tot vernietiging

  • Klaarblijkelijke onbevoegdheid van het Hof

  • Beslissing van het OCMW.