- Arrest van 27 maart 2014

27/03/2014 - 56/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 36 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vóór de wijziging ervan bij artikel 12 van de wet van 19 januari 2014,schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 144 en 145 ervan alsook met de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag betreffende artikel 36 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. Publiek recht

  • Rechtscolleges

  • Rechtspleging

  • Dwangsom

  • 1. Door de rechtscolleges van de rechterlijke orde uitgesproken dwangsom

  • a. Volle rechtsmacht

  • b. Dubbele aanleg

  • 2. Door de Raad van State uitgesproken dwangsom

  • 3. Bevoegdheid om zich over subjectieve rechten uit te spreken.