- Arrest van 19 september 2012

19/09/2012 - 2012/PGA/001702

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Opdat er sprake zou kunnen zijn van diefstal is vereist dat er een wegneming was tegen de wil van de eigenaar. Indien de winkelbediende via een listige kunstgreep van een klant vrijwillig het alarm aan de goederen verwijderde en toestond dat de klant de goederen meenam onder het mom ze later te betalen, is er geen diefstal.

Het achterlaten van de oude kledij kan een listige kunstgreep uitmaken die determinerend kan zijn voor de afgifte van de goederen. Indien er nooit intentie was om werkelijk later te betalen en er een listige kunstgreep werd uitgevoerd om andermans goederen vrijwillig te laten overhandigen, is er oplichting.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Misdrijf

  • Kwalificatie

  • Overhandiging van goederen via overtuiging later te zullen betalen

  • Geen wegneming tegen wil eigenaar

  • Geen diefstal

  • Geen intentie om later te betalen

  • Listige kunstgreep

  • Oplichting.