- Beschikking van 10 juni 2011

10/06/2011 - 11-18

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De partij die zelf de hoogdringendheid in het leven roept, door een film te programmeren zonder overeenkomst kan zich in beginsel niet op deze hoogdringendheid beroepen.

De rechter in kortgeding kan in beginsel een partij niet verplichten te contracteren, gelet op het beginsel van de wilautonomie. Hij kan evenmin een partij verplichten te presteren , alsof er een overeenkomst was. Hij mag zich niet in de plaats stellen van een partij om een contract invulling te geven.

Het is niet omdat een kaskraker film alleen via één verdeler wordt verdeeld dat deze verdeler over een machtpositie beschikt, er zijn immers nog andere kaskrakers.

Alleen ingeval van misbruik van machtspositie of misbruik van recht zou verdeling kunnen bevolen worden.


Beschikking - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Kortgeding

  • verplichting tot levering -zonder overeenkomst- macht van de kortgedingrechter