- Beschikking van 30 november 2011

30/11/2011 - 11-049

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

In beginsel zal de voorzitter in kortgeding slechts uitzonderlijk zijn toevlucht nemen tot het verbieden van een vergadering gelet op de mogelijkheid tot schorsing.

Wanneer een besluit wordt geschorst om redenen van kwade trouw en men een nieuwe vergadering belegt precies met hetzelfde betwiste agendapunt, dient dergelijk repetitief handelen gesanctioneerd met het verbod nog een vergadering te houden met als voorwerp het geviseerde agendapunt.


Beschikking - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Vennootschappen

  • Schorsing besluiten raad van bestuur

  • datum en uur vergadering