- Vonnis van 15 maart 2012

15/03/2012 - 11-3077

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De rechtstreekse vordering heeft betrekking op het kleinste bedrag van enerzijds de schuldvordering van de onderaannemer op de hoofdaannemer en anderzijds de schuldvordering van de hoofdaannemer op de bouwheer. In de verhouding tussen de onderaannemer en de hoofdaannemer ligt de oorzaak van de rechtstreekse vordering terwijl de verhouding tussen de hoofdaannemer en de bouwheer, het voorwerp of het onderpand van de rechtstreekse vordering bepaalt. Ingeval van betwisting tussen bouwheer en hoofdaannemer dient het resultaat van deze betwisting afgewacht alvorens de onderaannemer zijn rechtstreekse vordering tegen de onderaannemer kan uitoefenen.


Vonnis - Integrale tekst

Vrije woorden

  • aanneming

  • rechtreekse vordering

  • omvang