Artikel 137, KB/WIB 92 (inkomsten 2016)

Datum :
03-05-1999
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Royal decrees
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

vestiging van de aanslag - invordering - betaling van de belasting

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Artikel 137, KB/WIB 92 (inkomsten 2016)
Artikel 137, KB/WIB 92 (inkomsten 2016)
Document
Content exists in : nl fr

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Effective date : Art. 137 is van toepassing vanaf 06.04.1999
Document type : Royal decrees
Title : Artikel 137, KB/WIB 92 (inkomsten 2016)
Document date : 03/05/1999
Keywords : vestiging van de aanslag / invordering / betaling van de belasting
Document language : NL
Name : Artikel 137, KB/WIB 92
Version : 1
Previous document   Next document   Show list of documents

Afdeling III. - Betalingen en kwitanties

 

Artikel 137, KB/WIB 92

(Art. 250 en 300, § 1, WIB 92)

 

Art. 137 is van toepassing vanaf 06.04.1999 (art. 5, KB 03.05.1999 - B.S. 04.06.1999)

 

[Historiek] [Vlaams Gewest]

 

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 141 en 177, zijn de inkomstenbelastingen en voorheffingen te betalen bij de bevoegde ontvanger van de directe belastingen, hierna de ontvanger genoemd.