Vragen & antwoorden

 1. 1. Hoezo, wat is het probleem om vandaag juridische informatie te vinden?

  De Belgische burgers en ondernemingen hebben onvoldoende toegang tot relevante rechtsbronnen. Ze beschikken niet over een eenvoudige tool om via één uniek portaal wetgeving en rechtspraak in “full text” modus op te zoeken. Om deze redenen alleen al is het platform van lex.be uniek in België.

  Er is tot op vandaag geen enkele databank die alle vonnissen en arresten in België bevat. Het is dus in België anno 2016 niet mogelijk om juist en volledig beeld te krijgen van de stand van de rechtspraak in een bepaalde materie.

  Ook de markt van juridisch advies staat voor een kantelmoment. Deze nieuwe evolutie komt overgewaaid uit de VS en het VK. Nieuwe spelers treden toe tot de markt, het klassieke delivery model wordt in vraag gesteld en de klassieke geschillenregeling verliest aan belang. Gecombineerd met een overaanbod aan dienstverleners leidt deze evolutie tot een druk op de prijzen en de kosten. De klassieke advocaat zal zich opnieuw moeten gaan heruitvinden.

  Met de komst van geavanceerde technologie zal ook de klassieke rechtsleer gevoelig veranderen: het model van uitgevers met redactieteam is voorbijgestreefd.

  De Belgische juridische wereld staat vandaag aldus op een belangrijk scharnierpunt. Lex.be zal het traditionele juridische landschap grondig door elkaar schudden.

 2. 2. Wat houdt de oplossing van lex.be dan juist in?

  Lex.be heeft een innovatief platform gebouwd rond juridische data die vandaag door de overheid worden vrijgegeven. Ons team heeft deze data geïndexeerd, algoritmes ontwikkeld om data gestructureerd boven te halen, en een krachtige zoekmotor gebouwd om te zoeken in volledige tekst modus. Dat wil zeggen dat de gebruiker intuïtief kan zoeken op alle woorden die in documenten voorkomen, zoals bij Google.

  Naast de eenvoudige gratis zoekmotor biedt lex.be ook verschillende tools aan met toegevoegde waarde. Deze diensten zullen overheid, burgers, ondernemingen en dienstverleners in staat stellen om informatie boven te halen die ze anders niet te zien krijgen, innovatieve oplossingen voor te stellen, en efficiënter te gaan werken.

 3. 3. Hoe werkt het?

  Lex.be heeft een laagdrempelig platform ontwikkeld om gratis en makkelijk relevante Belgische wetgeving en rechtspraak te vinden via één unieke interface.

  De databank van lex.be wordt elke dag ververst.

  Voor de gebruiker volstaat het om op een intuïtieve manier te zoeken via het ingeven van relevante zoekwoorden in de zoekbalk op lex.be en onze zoekmotor doet de rest in een fractie van tijd. Verder kan de gebruiker de gevonden informatie rangschikken volgens meest relevant (“best match”), of nieuwste of oudste eerst. Om overvloedig veel informatie te filteren, kan tenslotte gebruik worden gemaakt van filters zoals type document, datum, en relevante woorden. Daarnaast worden ook metadata voorgesteld.

 4. 4. Van welke bronnen maakt lex.be vandaag gebruik?

  Vandaag bevat de database van lex.be alle wetgeving en uitvoeringsbesluiten gepubliceerd in het Belgische Staatsblad (1,7 M documenten) en alle uitspraken van de rechtscolleges die vallen onder de bevoegdheid van Justitie zoals Hof van Cassatie, Hof van Beroep, en lagere rechtbanken zoals Arbeidsrechtbank en Rechtbank van koophandel (meer dan 150.000 documenten).

  Het is de bedoeling om in de toekomst het aantal rechtsbronnen te vervolledigen.

 5. 5. Wat is onze missie?

  We willen de democratie versterken via een transparantere rechtsstaat door haar burgers eenvoudige en snelle toegang te verlenen tot juridische informatie door gebruik van innovatieve technologie.

 6. 6. Welke voordelen biedt lex.be?

  Met lex.be wordt het nieuwe juridische tijdperk 2.0 ingeluid.

  Meer dan één miljoen wetteksten en meer dan 150.000 rechterlijke uitspraken zijn vandaag gratis toegankelijk op één unieke plaats via een eenvoudige zoekmotor. Onze database en zoekmotor zijn ongeëvenaard in België.

  Ons platform zal rechtscolleges helpen bij de ontwikkeling van een solide juridische basis voor beslissingen tegen een lagere kost. Lex.be geeft juridische dienstverleners de gelegenheid om makkelijk relevante juridische data te vinden en deze data om te zetten in nieuwe juridische inzichten. Onze reeks krachtige tools zal de efficiëntie van de juridische dienstverlener substantieel verhogen en op termijn zelfs gevoelig veranderen.

 7. 7. Is lex.be gratis?

  We bieden de service aan op basis van een “freemium” model: dat wil zeggen dat de basis informatie gratis toegankelijk zal zijn voor de burger of onderneming die hier sporadisch gebruik van maakt.

  Voor diensten met toegevoegde waarde zal de gebruiker een abonnement kunnen aanschaffen. Deze diensten omvatten o.m. geavanceerde zoekfilters, het aanmaken van een dossier, bewaren van een zoekopdracht, personalisering, exporteren naar pdf, of ontvangen van kennisgeving wanneer nieuwe info beschikbaar komt over eerdere zoekacties.

 8. 8. Waar pleit lex.be voor?

  Lex.be pleit voor meer open data om de transparantie te bevorderen voor alle burgers en ondernemingen. In de eerste plaats moet de PSI Richtlijn 2013 zo spoedig mogelijk worden omgezet in Belgische wetgeving. De omzetting is evenwel niet genoeg; er moet immers een kader worden ontwikkeld voor de ontsluiting van open data door overheidsinstanties en administraties op alle niveaus ten dienste van de samenleving. Concreet vragen wij de overheid om snel werk te maken van de ontsluiting van alle vonnissen en arresten in gestructureerd en geanonimiseerd formaat.

  Daarnaast pleiten wij voor een “equal level playing field”: een gelijk speelveld voor alle rechtzoekende en spelers die toepassingen bouwen rond data van de overheid en juridische gegevens in het bijzonder.

Over Open Lex bvba

Open Lex bvba is een vennootschap opgericht in 2015 door Toon Vanagt en Eric Rodriguez. De oprichters hebben samen met Erik De Herdt, ICT jurist en ondernemer, de handen in elkaar geslagen om innovatie te introduceren in de archaïsche juridische wereld. Voor alle verdere informatie kan je terecht op de website: www.lex.be of neem gerust contact op met Erik De Herdt, CEO lex.be, via 0473 83 90 91.