Juridische databanken

Belgisch Staatsblad - Wetgeving

Deze gegevensbank geeft toegang tot de integrale tekst van alle wetgevende normen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad sedert 01/06/1997.

 • Aard van de inhoud: wetgeving + diverse wettelijke bekendmakingen
 • Bestreken periode: 1 juni 1997 tot heden
 • Volledigheid: volledig
 • Aard van de gegevens: volledige PDF bestanden + fulltext databank
 • URL: Belgisch Staatsblad

Blader door de documentatie op lex.be: Belgisch Staatsblad

Justel - Geconsolideerde wetgeving

Belgische wetgeving

De Belgische wetgeving is een interface van onderzoek die operationeel is in twee databases : de Wetgevingsindex en de Geconsolideerde Wetgeving, waarvan de inhoud wordt beheerd door de dienst Justel van het Belgisch Staatsblad. De informatie van elkeen zijn op geïntegreerde wijze gepresenteerd.

De verkregen documenten zijn deze uit de Geconsolideerde Wetgeving, als de geconsolideerde versie bestaat (± 60.000 begin 2008) en zijn, dankzij de toepassing, verrijkt met al de gegevens uit de Wetgevingsindex, en vooral met de wijzigingstabel, die nu up to date op D+1 is. Bij gebrek, zijn het deze van de Wetgevingsindex (± 160.000 begin 2008).

De wijziging van een tekst de dag vóór de raadpleging is dus tenminste zichtbaar in de vorm van een wijzigingsreferentie met hyperlink naar de officiële versie (PDF - vanaf juni 1997) van de wijzigingstekst, gepubliceerd op de vorige dag in het Belgisch Staatsblad.

Wetgevingsindex

Opschrift van alle wetgevende normen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad sedert 1830 en die in 1984 nog van kracht waren

 1. vermelding van de datum en de pagina van publicatie
 2. vermelding van het eventuele erratum
 3. lijst van de referenties van de wijzigende teksten (termijn : D+1)
 • Aard van de inhoud: wetgeving
 • Verstreken periode: zie hierboven
 • Volledigheid: zie termijn en inhoud
 • Aard van de gegevens: opschriften en referenties

Geconsolideerde wetgeving

Deze databank geeft toegang tot:

 1. de volledige geconsolideerde tekst van de wetgevende normen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad sedert 1994
 2. de wetgevende normen voorafgaand aan juni 1994 in alle domeinen, met uitzondering van het fiscaal en administratief recht, op voorwaarde dat ze in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden
 3. tot de (in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde) vertaalde versies van de teksten van de Gemeenschappen en Gewesten

Opmerkingen:

 1. het administratief recht voorafgaand aan 1994 wordt geleidelijk ingevoerd, in functie van de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel
 2. de volledige tekst wordt geconsolideerd binnen een termijn van 2 tot 5 maanden, met voorrang voor de federale teksten

Blader door de documentatie op lex.be: Justel

Juridat - Rechterlijke beslissingen

Portaalsite van de rechterlijke macht waarop een zoekmotor is terug te vinden voor de

 1. gepubliceerde arresten van het Hof van Cassatie
 2. arresten en beslissingen van andere hoven en rechtbanken
 3. beslissingen van de Commissie voor Hulp aan Slachtoffers
 4. adviezen van de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Aard van de inhoud: rechtspraak, adviezen en beslissingen
 • Bestreken periode: vanaf 1958 tot heden
 • Volledigheid:
  • voor het Hof van Cassatie: gepubliceerde arresten
  • voor de andere databanken: selectie
 • Aard van de gegevens: de arresten en beslissingen bevatten:
  • een beknopt overzicht (sleutelwoorden, samenvatting)
  • de integrale tekst of verkorte versie voor de oudere teksten
  • diverse gestructureerde gegevens (wettelijke basis, publicatie)
 • URL: Juridat

Blader door de documentatie op lex.be: Juridat

Fisconet plus

Fisconetplus is een tweetalige gegevensbank – in het Nederlands en het Frans. Tevens zijn bepaalde documenten ook beschikbaar in het Duits en het Engels. Het gaat hier over een gespecialiseerde fiscaal-juridische website.

Fisconetplus is bestemd voor iedereen (particulier, ambtenaar, vrij beroep, enz.) die zich interesseert in de fiscaliteit.

Fisconetplus geeft toegang tot de verschillende fiscale wetboeken, circulaires , parlementaire vragen, rechtspraak, enz. betreffende het fiscale domein. De omvang en complexiteit wordt weerspiegeld in een uitgebreid classificatiesysteem van de inhoud (taxonomie).

Blader door de documentatie op lex.be: Fisconet plus