Artikel 55 Wetboek Successie ? Waals Gewest

Datum :
10-05-2012
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Codes and legislation
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Waals Gewest

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Artikel 55 Wetboek Successie – Waals Gewest
Artikel 55 Wetboek Successie – Waals Gewest
Document
Content exists in : nl fr

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Effective date : 01/01/2012
Document type : Codes and legislation
Title : Artikel 55 Wetboek Successie – Waals Gewest
Comments :
Document date : 10/05/2012
Keywords : Wallonië / Waals Gewest / legaat / Franse Gemeenschap / Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Brusselse Agglomeratie / Gemeenschapscommissie / Vlaams Gewest / Vlaamse Gemeenschap / Duitstalige Gemeenschap / Europese economische ruimte / rechtspersoon / vrijstelling of vermindering / vrijstelling / Staat
Document language : NL
Name : Art. 55, W.Succ. WG
Version : 1
Previous document   Next document   Show list of documents

Artikel 55 (van toepassing vanaf 01.01.2012)

(vervangen door artikel 4 van het decreet van 10 mei 2012 (B.S., 29.05.2012). Tekst van toepassing vanaf 1 jan. 2012 (art. 19))

 

Van de rechten van successie en van overgang bij overlijden worden vrijgesteld de legaten aan:

het Waalse Gewest;

de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse Agglomeratie, de Gemeenschappelijke, de Franse en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap;

de instellingen die vergelijkbaar zijn met die bedoeld onder 1° en 2°, opgericht overeenkomstig en onderworpen aan de wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte;

de federale Staat en een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;

de rechtspersonen opgericht door de instellingen bedoeld onder 1° tot en met 4°.

----------------------

historische versie(s)