Artikel 60 Wetboek Successie - Waals Gewest

Datum :
10-05-2012
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Codes and legislation
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Région wallonne

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Artikel 60 Wetboek Successie - Waals Gewest
Artikel 60 Wetboek Successie - Waals Gewest
Document
Content exists in : nl fr

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Effective date : 01/12/2012
Document type : Codes and legislation
Title : Artikel 60 Wetboek Successie - Waals Gewest
Document date : 10/05/2012
Keywords : Wallonië / Waals Gewest / vrijstelling of vermindering / vrijstelling / vermindering / rechtspersoon / stichting / Belgisch organisme / Europees organisme / Europese economische ruimte
Document language : NL
Name : Art. 60, W.Succ. WG
Version : 1
Previous document   Next document   Show list of documents

Artikel 60 (van toepassing vanaf 01.01.2012)

(vervangen door art. 6 van het decreet van 10 mei 2012 (B.S., 29.05.2012). Tekst van toepassing vanaf 1 jan. 2012 (art. 19))

 

Artikel 59, 2°, is enkel van toepassing op de rechtspersonen en de stichtingen die aan volgende voorwaarden voldoen:

a. de rechtspersoon of de stichting moet een bedrijfszetel hebben in de Europese Economische Ruimte;

b. de rechtspersoon of de stichting moet in die zetel hoofdzakelijk en belangeloos milieubeschermende, filantropische, filosofische, godsdienstige, artistieke, pedagogische, culturele, sportieve, politieke, syndicale, professionele, humanitaire, vaderlandslievende of op burgerzin, verzorging van personen of dieren, maatschappelijke bijstand of begeleiding van personen toegespitste doelstellingen op het ogenblik van het openvallen van de erfopvolging;

c. de rechtspersoon of de stichting moet zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of zijn hoofdinrichting hebben op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte.

----------------------

historische versie(s)