Mondelinge parlementaire vragen nr. 65 van de heer Peter Vanvolthoven, nr. 452 van de heer Frank Wilrycx, nr. 485 van de heer Frédéric Daerden, nr. 502 van de heer Georges Gilkinet en nr. 561 van mevrouw Griet Smaers dd. 19.11.2014

Datum :
19-11-2014
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Parliamentary questions
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

aanvullende gemeentebelasting op de PB - opcentiemen - inkohiering - onroerende voorheffing

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Mondelinge parlementaire vragen nr. 65 van de heer Peter Vanvolthoven, nr. 452 van de heer Frank Wil...
Mondelinge parlementaire vragen nr. 65 van de heer Peter Vanvolthoven, nr. 452 van de heer Frank Wil...
Document
Content exists in : nl fr

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Parliamentary questions
Title : Mondelinge parlementaire vragen nr. 65 van de heer Peter Vanvolthoven, nr. 452 van de heer Frank Wilrycx, nr. 485 van de heer Frédéric Daerden, nr. 502 van de heer Georges Gilkinet en nr. 561 van mevrouw Griet Smaers dd. 19.11.2014
Document date : 19/11/2014
Keywords : aanvullende gemeentebelasting op de PB / opcentiemen / inkohiering / onroerende voorheffing
Document language : NL
Name : Mondelinge parlementaire vragen nr. 65 van de heer Peter Vanvolthoven, nr. 452 van de heer Frank Wilrycx, nr. 485 van de heer Frédéric Daerden, nr. 502 van de heer Georges Gilkinet en nr. 561 van mevrouw Griet Smaers dd. 19.11.2014
Version : 1
Question asked by : Peter Vanvelthoven, Frank Wilrycx, Frédéric Daerden, Georges Gilkinet, Griet Smaers

Mondelinge parlementaire vragen nr. 65 van de heer Peter Vanvolthoven, nr. 452 van de heer Frank Wilrycx, nr. 485 van de heer Frédéric Daerden, nr. 502 van de heer Georges Gilkinet en nr. 561 van mevrouw Griet Smaers dd. 19.11.2014

 

Kamer, Integraal Verslag - Commissie voor de Financiën en de Begroting, 2014-2015 CRIV 54 COM 21 dd. 19.11.2014, blz. 13

 

De invoering van een structureel voorschottensysteem voor de verwerking van de personenbelasting - De laattijdige raming van de inkomsten uit de aanvullende gemeentebelasting op de personen - De vertraging in het doorstorten van de gemeentelijke opcentiemen aan de gemeenten - De achterstand bij de inkohiering van de personenbelasting en van de onroerende voorheffing en de gevolgen daarvan voor de gemeenten - Het doorstorten van personenbelasting voor gemeenten

 

VRAAG (van de heer Vanvelthoven)

Het onderwerp is al tijdens de algemene bespreking ter sprake gekomen. Ik kan mijn vraag laten omzetten in een schriftelijke vraag, als de minister bereid is om mij zijn antwoord te bezorgen. Op die manier besparen we tijd.

 

VRAAG (van de heer Daerden)

Ik zou dat antwoord snel willen krijgen, want dat heeft betrekking op de begrotingen van de gemeenten.

 

VRAAG (van mevrouw Smaers)

Mijnheer de voorzitter, ik had hierover ook een schriftelijke vraag ingediend. Aangezien er mondelinge vragen over het onderwerp werden ingediend, wilde ik mijn vraag laten omvormen. Als iedereen echter akkoord gaat met een schriftelijk antwoord, sluit ik mij aan bij de consensus, op voorwaarde dat het antwoord wel spoedig wordt bezorgd. Ik heb daarstraks bijkomende vragen gesteld bij de beleidsverklaring om te weten wat er nog in 2014 zal gebeuren en welke structurele oplossing er voor 2015 in de maak is.

 

ANTWOORD (van de minister)

Mijnheer de voorzitter, in het verlengde van wat ik vanochtend heb gezegd, voeg ik eraan toe dat ik mij zeer goed bewust ben van de problematiek. Ik praat ook met onze lokale functionarissen. We zullen er alles aan doen om, eerst en vooral, zo snel mogelijk een geschreven antwoord te bezorgen en, ten tweede, op korte termijn en structureel voor oplossingen te zorgen.

 

VRAAG (van de heer Vanvelthoven)

Mijnheer de voorzitter, ik denk dat de minister het antwoord bij zich heeft. Mijn vraag was of hij dat nu kan meegeven. Kunt u dat laten kopiëren ?

 

De voorzitter

De vragen zijn duidelijk. De minister heeft een antwoord. Laat de vragen doorgaan en de minister het antwoord voorlezen of uitdelen, dan is dat ook van de baan. Ik maak, als schepen van Financiën, de discussie al jaren mee. Het is goed dat we het antwoord krijgen. Bij vele gemeenteontvangers en schepenen van Financiën is het ook een punt. Het antwoord zal worden uitgedeeld en in de notulen worden opgenomen als zijnde het antwoord op de mondelinge vragen.

 

WEDERANTWOORD (van de minister)

Voor alle duidelijkheid, het probleem oplossen en zo snel mogelijk zoeken naar een structurele oplossing kan niet meer voor 2014, dat begrijpt u. Voor een structurele oplossing moeten een aantal processen en lopende zaken worden herbekeken. Ik denk dat het in het belang van de gemeenten is dat we de problematiek van 2014 zo snel en zo grondig mogelijk oplossen en dat we voor 2015 op basis van een goede analyse tot een structurele oplossing komen. Laat er geen misverstand over bestaan: ik heb niets gezegd over een structurele oplossing in 2014.