Nummer R 210/03-30

Datum :
28-08-2007
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Comments
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Begrip "vernietiging".

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Nummer R 210/03-30
Nummer R 210/03-30
Document
Content exists in : nl fr

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Comments
Title : Nummer R 210/03-30
Document date : 28/08/2007
Document language : NL
Name : R 210/03-30
Version : 1
Previous document   Next document   Show list of documents

Nummer R 210/03-30

03. - Begrip "vernietiging". 

30. - Overeenkomstig artikel 80, derde lid, Faill. W. kan de rechtbank van koophandel de bevrijding uitspreken ten voordele van de natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde wanneer zij vaststelt dat hun verbintenissen niet in verhouding zijn met hun inkomsten en hun patrimonium.  

De uitspraak van de rechtbank van koophandel houdt geen vernietiging in, zoals bedoeld in artikel 210 W. Reg. van het vonnis houdende de veroordeling van de kosteloze borg tot betaling van de schuld van de gefailleerde.  

De terugvordering op grond van artikel 210 W. Reg. kan slechts worden ingewilligd indien de rechter na onderzoek van een rechtsmiddel vaststelt dat het geschil voordien onjuist beoordeeld is. Het veroordelingsrecht is op grond van artikel 210 W. Reg. enkel voor teruggave vatbaar wanneer de vernietigingsbeslissing zich in de plaats stelt van de door de eerste rechter uigesproken veroordeling, derwijze dat de herziene beslissing geacht wordt nooit te hebben bestaan, nooit in rechte gevolg te hebben gehad.

(Besl. van 28 augustus 2007, nr. E.E./102.260.)  

----------
JANUARI 2008 - 1210/25