Nummer R210/03-29

Datum :
28-08-2007
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Comments
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Rep. RJ - Boek I - Titel I : Registratierecht

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Nummer R210/03-29
Nummer R210/03-29
Document
Content exists in : nl fr

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Comments
Title : Nummer R210/03-29
Tax year : 2008
Document date : 28/08/2007
Document language : NL
Name : R210/03-29
Version : 1
Next document   Show list of documents

Nummer R210/03-29

03. - Begrip "vernietiging". 

 

29. - De echtgenoot van een gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van deze laatste, wordt ingevolge de verschoonbaarheid van de gefailleerde bevrijd van die verplichting (artikel 82, tweede lid Faill. W.). De bevrijding van de echtgenoot van de gefailleerde is van toepassing op het geheel van de schulden van de gefailleerde waartoe hij persoonlijk gehouden is, hetzij als gevolg van de wet, hetzij uit vrije wil. Deze bevrijding ten aanzien van de echtgenoot van de gefailleerde geldt niet voor "eigen" schulden van de echtgenoot.  

Een vonnis veroordeelt de echtgenoot, die zich persoonlijk aansprakelijk had gesteld voor de schulden van de gefailleerde, tot betaling van de schuld van de gefailleerde. Het op dit vonnis verschuldigde veroordelingsrecht is een eigen fiscale schuld van de echtgenoot.  

Het vonnis van de rechtbank van koophandel dat de gefailleerde verschoonbaar verklaart, houdt geen vernietiging in, zoals bedoeld in artikel 210 W. Reg., van het vonnis houdende de veroordeling van de echtgenoot tot betaling van de schuld van de gefailleerde.  

De terugvordering op grond van artikel 210 W. Reg. kan slechts worden ingewilligd indien de rechter na onderzoek van een rechtsmiddel vaststelt dat het geschil voordien onjuist beoordeeld is. Het veroordelingsrecht is op grond van artikel 210 W. Reg. enkel voor teruggave vatbaar wanneer de vernietigingsbeslissing zich in de plaats stelt van de door de eerste rechter uigesproken veroordeling, derwijze dat de herziene beslissing geacht wordt nooit te hebben bestaan, nooit in rechte gevolg te hebben gehad.

 

(Besl. van 28 augustus 2007, nr. E.E./102.260.) 

----------
JANUARI 2008 - 1210/24