Hof van Beroep - Arrest van 13 maart 2013 (Antwerpen)

Publicatie datum :
13-03-2013
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130313-9
Rolnummer :
2011PGA005338

Samenvatting

Het opzettelijk beschadigen van buitenverlichting, een bewegingssensor, vensters aan de zijkant van een woning, de voordeur, een deurstijl aan de zijkant van de woning en de vensters rondom de veranda, dient te worden gekwalificeerd als beschadiging van een onroerend goed zoals bedoeld in artikel 534ter Sw.

Arrest

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 13 maart 2013

te Antwerpen, 10e kamer

(...)

1. Ten laste gelegde feiten

(...)

C. Met behulp van geweld of bedreiging, andermans roerende eigendommen te hebben vernield of beschadigd, namelijk vier lampen van de buitenverlichting, een bewegingssensor, de vensters aan de zijkant van de woning, de voordeur, een deurstijl aan de zijkant van de woning en de vensters rondom de veranda van de woning gelegen te 3590 Diepenbeek, ...straat.., toebehorend aan P.A.

(...)

Dit feit dient heromschreven als beschadiging van een onroerend goed, buiten het bestaan van geweld of bedreiging, als :

"Opzettelijk andermans onroerende eigendom te hebben beschadigd, te weten vier lampen van de buitenverlichting, een bewegingssensor, de vensters aan de zijkant van de woning, de voordeur, de deurstijl en de vensters rondom de veranda van het onroerend goed gelegen te Diepenbeek, ...straat.., toebehorend aan P.A." (artikel 534 ter van het Strafwetboek).

(...)

Het is evenwel niet bewezen dat de beschadigingen gebeurden met behulp van geweld of bedreiging: de slag had niet tot doel de beschadigingen of vernielingen te kunnen aanbrengen.

(...)