Hof van Beroep - Arrest van 26 februari 2013 (Antwerpen)

Publicatie datum :
26-02-2013
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130226-6
Rolnummer :
2012PGA003476

Samenvatting

Het opzettelijk leegspuiten van een ter plekke genomen brandblustoestel in de centrale hal van een appartementencomplex, afbreken van een raamkruk van een raam achteraan in die centrale hal en volledig vernielen van een tussendeur, dient te worden gekwalificeerd als beschadiging van een onroerend goed.

Arrest

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 26 februari 2013

te Antwerpen, 10e kamer

(...)

1. Ten laste gelegde feiten

Te Turnhout, in de nacht van 1 juni 2011 op 2 juni 2011

buiten de gevallen in art. 510 tot 520 van het Strafwetboek genoemd, door welk middel ook, gebouwen, bruggen, dijken, straatwegen, spoorwegen, sluizen, magazijnen, werkplaatsen, loodsen, schepen, vaartuigen, vliegtuigen of andere kunstwerken of bouwwerken die een andere, namelijk BVBA MINOIS toebehoren, geheel of ten dele te hebben vernield;

(...)

4.3.1. Beoordeling van de schuld

De feiten van de tenlastelegging worden heromschreven zoals volgt :

"Te Turnhout, in de nacht van 1 juni 2011 op 2 juni 2011,

Hetzij door het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat het wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd,

opzettelijk andermans onroerende eigendom, namelijk het appartementen complex ...te Turnhout, ten nadele van de B.V.B.A. Minois te hebben beschadigd, door :

1. het leeg spuiten van een ter plekke genomen brandblustoestel in de centrale hal

2. het afbreken van de raamkruk van een raam achteraan in de centrale hal

3. het volledig vernielen van een tussendeur op de eerste verdieping. ".

(...)