Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 12 december 2012 (België)

Publicatie datum :
12-12-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121212-1
Rolnummer :
36/2012

Samenvatting

Adviseert de Commissie gunstig voor zover rekening gehouden wordt met de opmerkingen geformuleerd m.b.t.: - Punt 18-22, betreffende de terminologie gehanteerd in de voorontwerpen; - punt 23, betreffende de afname van tests bij het administratief kader van de brandweer.

Advies

Geen inhoud