Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 15 january 2014 (België)

Publicatie datum :
15-01-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140115-4
Rolnummer :
3/2014

Samenvatting

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van wet, gelet op de punten 15 tot 17, 22 tot 24, 29 tot 42, 46 en 48 tot 49. De Commissie blijft ter beschikking voor eventueel later overleg en/of herziening van de bepalingen van het voorontwerp van wet dat voor advies werd voorgelegd. De Commissie behoudt zich het recht om - mocht zij dat nodig achten - dit dossier op een later tijdstip te evalueren. Zij wenst dat iedere latere wijziging, evaluatie of nationale uitvoeringsbepaling voor advies wordt voorgelegd.

Advies

Geen inhoud