Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 17 juli 2013 (België)

Publicatie datum :
17-07-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130717-8
Rolnummer :
32/2013

Samenvatting

 Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het principe van centralisatie van deze gegevens voor het beoogde doeleinde in het raam van de strijd tegen schijnhuwelijken en schijn-wettelijke samenwoningen;  Kan de Commissie slechts een gunstig advies uitbrengen over de uitvoeringsmodaliteiten van dit principe mits rekening wordt gehouden met volgende opmerkingen: i. vermelding aan de hand van een classificatie van de motieven waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn beslissing heeft gebaseerd (punt 14); ii. toevoeging van de volgende formulering "gemotiveerd door twijfels over de authenticiteit of de geldigheid van de documenten bedoeld in artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek waardoor een vermoeden van schijnhuwelijk ontstaat" aan artikel 1, 29°, 2° van het voormelde ontwerp van KB van 16 juli 1992 (punt 15); iii. wijziging van artikel 1, 29°, 3° en 4° van het ontwerp zodat enkel de soorten uitstel of weigering van huwelijksvoltrekking worden beoogd waarvoor centralisatie relevant is in het raam van de strijd tegen schijnhuwelijken (punt 16); iv. aanpassing van de bepaling in het ontwerp tot vaststelling van de bewaringstermijn van de gegevens (punt 20); v. invoeging van een vermelding "geschrapt" voor de in het wachtregister ingeschreven betrokkenen op het einde van de bewaringstermijn van 5 jaar indien geen later element (asielaanvraag, ...) een verdere actieve vermelding in het wachtregister rechtvaardigt (punt 23).

Advies

Geen inhoud