Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 2 april 2014 (België)

Publicatie datum :
02-04-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140402-8
Rolnummer :
25/2014

Samenvatting

De Commissie brengt een gunstig advies uit over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, wat betreft het biologisch paspoort en dit op voorwaarde dat voormelde aandachtspunten bijkomend worden geïntegreerd.

Advies

Geen inhoud