Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 25 juli 2012 (België)

Publicatie datum :
25-07-2012

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20090725-1

Rolnummer :
24/2012

Samenvatting

Verstrekt de Commissie een gunstig advies op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de aanbevelingen die zij formuleerde in onderhavig advies onder de punten 10, 15, 16, 18, 19 en 20.

Advies

Geen inhoud