Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 26 juni 2013 (België)

Publicatie datum :
26-06-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130626-1
Rolnummer :
22/2013

Samenvatting

De Commissie brengt een gunstig advies uit over de huidige inhoud van het voorontwerp van wet op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen onder punten 8, 10-18 van het voorliggende advies.

Advies

Geen inhoud