Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 29 februari 2012 (België)

Publicatie datum :
29-02-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120229-4
Rolnummer :
9/2012

Samenvatting

De Commissie brengt een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding op voorwaarde dat de bovenvermelde punten 11, 12, 18, 21, 23, 26 tot 30, 33 en 40 worden in rekening gebracht.

Advies

Geen inhoud