Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 30 april 2014 (België)

Publicatie datum :
30-04-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140430-18
Rolnummer :
44/2014

Samenvatting

Brengt de Commissie: - een ongunstig advies uit over de drie ontwerpen van KB die haar werden voorgelegd gelet op haar opmerkingen onder de punten 15-18, 29, 39 en 44; - een gunstig advies uit over de drie ontwerpen van KB die haar werden voorgelegd op voorwaarde dat de aanvrager rekening houdt met haar opmerkingen onder de punten 15-18, 29, 39 en 44, en verzoekt ze de aanvrager bovendien om rekening te houden met haar opmerkingen onder de punten 10, 28, 35, 40 en 47 van dit advies.

Advies

Geen inhoud