Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 30 january 2013 (België)

Publicatie datum :
30-01-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130130-4
Rolnummer :
5/2013

Samenvatting

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over de tekst van het voorliggend wetsontwerp en over de drie koninklijke uitvoeringsbesluiten, op voorwaarde dat voornamelijk rekening wordt gehouden: Voor wat het wetsontwerp betreft; de opmerkingen onder punten 9, 10, 12, 16, 18, 21, 27; Voor wat het ontwerp van Koninklijk besluit I) betreft, de opmerkingen onder punt 31; Voor wat het ontwerp van Koninklijk besluit II) betreft, de opmerkingen onder punten 36 en 37; Voor wat het ontwerp van Koninklijk besluit III) betreft, de opmerkingen onder punten 38.

Advies

Geen inhoud