Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 30 november 2011 (België)

Publicatie datum :
30-11-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111130-7
Rolnummer :
30/2011

Samenvatting

Verstrekt de Commissie een gunstig advies over het wetsvoorstel dat haar werd voorgelegd op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerking die zij formuleerde in punt 7.

Advies

Geen inhoud