Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 4 juli 2012 (België)

Publicatie datum :
04-07-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120704-1
Rolnummer :
19/2012

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]992[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

PAS DE TEXTE EN NL
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120704-1&idxc_id=262667&lang=NL
---------------------------------------------------


Advies

Geen inhoud