Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 7 september 2011 (België)

Publicatie datum :
07-09-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110907-4
Rolnummer :
17/2011

Samenvatting

- brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van wet betreffende het eRegister van Wegvervoersondernemingen; - verzoekt zij de aanvrager om aandacht te hebben voor de opmerking die zij in randnummer 16 maakte; - spreekt zij zich niet uit over de vier andere ontwerpen van regelgevende teksten (voorontwerp van de wet goederenvervoer, ontwerp van KB goederenvervoer, voorontwerp van de wet reizigersvervoer, ontwerp van KB reizigersvervoer), daar zij niet het voorwerp uitmaakten van onderhavige adviesaanvraag.

Advies

Geen inhoud