Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 9 november 2011 (België)

Publicatie datum :
09-11-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111109-10
Rolnummer :
28/2011

Samenvatting

Verstrekt de Commissie een gunstig advies over de tekst van het voorgelegde wetsvoorstel op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen die zij formuleerde in de punten 10, 14, 19, 20, 22, 27 en 28 met betrekking tot het risico op indirecte identificatie, de bemiddelaar, de veiligheid en de bewaringsduur.

Advies

Geen inhoud