Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Arrest van 13 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
13-05-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120513-1
Rolnummer :
13/2015

Samenvatting

Gelet op de opmerkingen in dit advies, geeft de Commissie: - een gunstig advies voor de artikelen 3 van het voorontwerp nr. 1 en voor de artikelen 10, 15, 17, 18, 20 en 93 van het voorontwerp nr. 2 op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met haar opmerkingen onder de punten 22-34, 55-56, 71-74 en 78-79; - een ongunstig advies voor artikel 4, van het voorontwerp nr. 1 en de artikelen 19 en 46 van het voorontwerp nr. 2.

Arrest

Geen inhoud